Výstavy

Dnes

Ateliér Malby AKU Bánská Bystrica
Zrní

Výstavný priestor Galérie Sýpka zasypeme zrním, ktoré krásne klíči. Prepáčte túto záhradkársku asociáciu, ale príroda a jej procesy, sú pre mňa veľkou inšpiráciou a napokon sme v Sýpke. Spojila som do tohto projektu 5...
Více