Cena Rudolfa Schlattauera 2008

Cena Rudolfa Schlattauera 2008

Bienále Valmez 2008 - Závěrečná výstava.

Ve Valašském Meziříčí proběhl první ročník ojedinělé akce s názvem Cena Rudolfa Schlattauera. Jedná se o kulturní aktivitu města, které se rozhodlo získat do svých sbírek kvalitní umělecká díla současných tvůrců, jejichž život je spjat s Valašským Meziříčím. Aby byl výběr děl co nejobjektivnější, zvolilo město formu uměleckého klání s udělením ceny, pojmenované po zakladateli místní Moravské gobelínové manufaktury Rudolfu Schlattauerovi. Přihlásit se mohli umělci jakéhokoliv zaměření, splňující zadanou podmínku. Z přihlášených 33 výtvarníků vybrala sedmičlenná odborná komise, složená z kurátorů a historiků umění z celé ČR, čtveřici finalistů.

  • Josef Divín, Pavlína Konvičná, Marcela Podzemná a Viera Sobková

Cena Rudolfa Schlattauera byla udělena na vernisáži a předána starostou města Valašské Meziříčí Jiřím Částečkou.

Držitelkou Ceny Rudolfa Schlattauera se stala Marcela Podzemná, která vystavila projekt Agitka. Jeho součástí jsou tiskoviny, originální pohledy, různé „agitační“ materiály, na kterých je patrný autorčin ostrovtip, nadhled nad současným děním a v neposlední řadě i výtvarná virtuozita, jejíž pomocí autorka diváka „agituje“ pro výtvarné umění. Vystaveným pracem vévodí malby stříkané přes šablony sprejem na plátno. A právě tři z nich (Luxus, Pastýřka a Klimatické změny) poputují do městských sbírek.

Čestnou cenu přiřkla porota sochařce a konceptuální výtvarnici Vieře Sobkové za soubor Fragment cintorína, tvořený odlitky uhynulých zvířat. Táž autorka si získala i srdce návštěvníků výstavy a stala se držitelkou Ceny veřejnosti.

Více informací najdete na www.cenars.cz

Termíny

  • Pá 7.11.2008 — Ne 7.12.2008

Místo konání

Galerie Kaple

Pořadatel

Galerie Sýpka

Obrázky